Sample Soalan

SEKOLAH RENDAH

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
Matematik Tahun 1

Penambahan untuk 3 kumpulan empat-empat dalam ayat matematik ialah .............. .


 • (A)    3+3+3+3
 • (B)    4+4+4+4
 • (C)    3+3+3
 • (D)    4+4+4
LIHAT JAWAPAN →
Matematik Tahun 2

Kombinasi manakah yang betul untuk nombor dan hasilnya selepas dibundarkan kepada puluh terdekat?


 • (A)    313 -> 310
 • (B)    286 -> 280
 • (C)    859 -> 859
 • (D)    758 -> 700
LIHAT JAWAPAN →
Matematik Tahun 3

Panjang bagi satu meja adalah 952 cm. Kamal ingin menandakan 88 bahagian pada meja tersebut dengan panjang yang sama.


Berapakah panjang bagi satu bahagian yang ditandakan olehnya?

 • (A)    1 m 9 cm
 • (B)    1 m 19 cm
 • (C)    11 m 9 cm
 • (D)    11 m 19 cm
LIHAT JAWAPAN →
Matematik Tahun 4

Apakah nilai bagi 17323 apabila dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat?


 • (A)    17320
 • (B)    17300
 • (C)    17000
 • (D)    20000
LIHAT JAWAPAN →
Matematik Tahun 5

70 dekad 5 tahun  ÷ 15 = ...............tahun


 • (A)    44
 • (B)    45
 • (C)    46
 • (D)    47
LIHAT JAWAPAN →
Matematik Tahun 6

\(32.98×3.5 \over 5\) =


 • (A)    21.286
 • (B)    22.486
 • (C)    23.086
 • (D)    25.086
LIHAT JAWAPAN →
Bahasa Inggeris Tahun 5

Read the passage below and answer the question that follows.


Snapchat


Snapchat is a photo-sharing application or programme. It was launched in 2011. It allows users to take pictures and videos and share them with their friends.
Photos and videos of Snapchat are called snaps and once they are viewed by your friends, they disappear. Snapchat users are called Snapchatters. A snapback is a reply to a snap.
Snapchat allows users to add their own drawings or notes to the photos and videos they send to their friends. Users can use different colours from the colour palette to create their drawings. Users can also add a line of text directly to their images or videos.
Users of this app can also set a timer for how long they want their photos or videos to be viewed. However, the timer can only be set between one and ten seconds. Users can also add a picture or video to their Snapchat Story so they can be viewed for an unlimited number of times over a 24-hour period.


 • (A)    To look for pictures.
 • (B)    To upload drawings.
 • (C)    To share pictures and videos.
 • (D)    To send messages to friends.
LIHAT JAWAPAN →
Bahasa Inggeris Tahun 6

Choose the best answer to fill in the blank.


Mothers.........   scold their children when they are naughty.


 • (A)    often
 • (B)    never
 • (C)    seldom
 • (D)    sometimes
LIHAT JAWAPAN →
Sains Tahun 1

Apakah yang berlaku apabila kedua-dua magnet ini didekatkan?


 • (A)    Ia akan saling menolak antara satu sama lain
 • (B)    Kedua-dua magnet akan berpusing ke kiri
 • (C)    Ia akan menarik antara satu sama lain
 • (D)    Kedua-dua magnet akan berpusing ke kanan
LIHAT JAWAPAN →
Sains Tahun 2

Antara berikut, yang manakah urutan kitaran air semula jadi yang betul?


 • (A)     Awan → Wap air → Air → Hujan
 • (B)     Wap air → Air → Awan → Hujan
 • (C)    Air → Wap air → Awan → Hujan
 • (D)    Hujan → Wap air → Awan → Air
LIHAT JAWAPAN →
Sains Tahun 3

Gambar di bawah menunjukkan penyiasatan mengenai sifat bahan.
Kertas litmus biru dicelupkan ke dalam satu larutan.


Kertas litmus bertukar menjadi merah apabila dicelupkan dalam larutan ........  .


 • (A)    berasid
 • (B)    beralkali
 • (C)    neutral
LIHAT JAWAPAN →
Sains Tahun 4

Gambar di atas menunjukkan sumber tenaga.
Sumber tenaga di atas boleh dikelaskan kepada...... .


 • (A)    sumber tenaga boleh dibaharui
 • (B)    sumber tenaga tidak boleh dibaharui
LIHAT JAWAPAN →
Sains Tahun 5

Haiwan manakah yang mempunyai ciri khas yang sama untuk melindungi diri mereka dari musuh mereka?


 • (A)    Unta
 • (B)    Harimau
 • (C)    Buaya
 • (D)    Penyu
LIHAT JAWAPAN →
Sains Tahun 6

Rajah menunjukkan keratan rentas kulit manusia.


Manakah antara tanda berikut yang terlibat secara lansung dengan proses kawalan homeostasis?


 • (A)    P & S
 • (B)    S & R
 • (C)    Q & R
 • (D)    P & Q
LIHAT JAWAPAN →

Lebih dari 200,000 pelajar menggunakan Pandai

Dapatkan aplikasi Pandai sekarang!

Muat turun aplikasi Pandai di telefon atau tablet anda. Belajar setiap hari, di mana sahaja, dengan aplikasi Pandai. Pandai juga tersedia di web, jika anda lebih suka belajar menggunakan pelayar internet anda (di komputer desktop, komputer riba atau mudah alih). Cuma log masuk ke Pandai versi web.